Cảm hứng từ cuộc sống

3 phút


Ba phút nghe Matt Cutts, liên danh ở Google nói về “Thử làm một điều mới trong 30 ngày” và được inspired.

Với phụ đề tiếng Việt.

http://ted.com/talks/view/id/1183

One thought on “3 phút

Bạn nghĩ gì? (Hít thở sâu và làm vài động tác thể dục trong lúc chờ bình luận được duyệt nhé)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s